Registrační formulář
pro účastníky akce

Platnost akce: 1.10.2018.-.31.12.2018

Vyplněním tohoto registračního formuláře a zasláním dokladu o zakoupení stavebních materiálů podle pravidel této soutěže projevujete vůli stát se účastníkem akce.
Právoplatným účastníkem akce se stáváte na základě potvrzení správnosti registrace vašeho účetního dokladu o čemž budete vyrozuměni na zadaný e-mailový kontakt.
Více informací nalezete v kompletních pravidlech akce.